Reklamační řád

Odpovědnost za vady

Našim zákazníkům poskytujeme odpovědnost za vady v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta delší.

Je-li na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

U kosmetických výrobků je datum minimální trvanlivosti označeno slovy „Spotřebujte do:“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto produktů je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat. Tedy je-li v symbolu uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12ti měsíců od otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

Záruční list

Není-li součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje jej doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží. Tento doklad není povinný pro uplatnění reklamace.

Uplatnění reklamace

  • Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
  • Stačí vyplnit Reklamační list (ke stažení ZDE). Do pole Popis závady, prosím, co nejpřesněji popište, o jakou závadu se jedná. Čím podrobnější informace od vás obdržíme, tím lépe se nám podaří reklamaci vyřídit.
  • Uveďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
  • Výrobek pečlivě zabalte, aby se nepoškodil při přepravě. Přibalte Reklamační list nebo průvodní dopis, kde bude popsána vada výroku a doklad o koupi výrobku.
  • Pokud reklamujete kosmetické výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli/výrobci.

 

Adresa pro uplatnění reklamace je:

Cannafit.cz, Dr. Stojana 375, 76824 Hulín

Kontakt pro uplatnění reklamace:

tel: +420 736 708 220
Provozní doba: 8 - 17:00 (pracovní dny)

Reklamaci je rovněž možné uplatňovat i osobně na našem výdejním místě:

v Hulíně: Cannafit.cz, Žižkova 489, 768 24 Hulín

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

Pokud bude reklamace uznána, budou Vám náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení.

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

JSME TU PRO VÁS!

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat!
Jsme připraveni vám pomoci s výběrem zboží a realizací nákupu každý pracovní den od 8 do 17:00.

Email: info@cannafit.cz
Tel: +420 736 708 220