Přírodní zázrak CBD

Není tomu tak dávno co světová organizace (WHO) vydala zprávu, ve které potvrdila, že CBD se svými protizánětlivými a neuroprotektivními účinky má velký potenciál při léčbě nemocí, jako je epilepsie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba nebo roztroušená skleróza. Tento článek je zaměřený na odborné studie, které zkoumaly účinky cannabidiolu (CBD) v souvislosti s těmito nemocemi.

Nejčastěji se CBD užívá ve formě olejů s procentuálním obsahem CBD – např. Konopný olej 3% CBD nebo Konopný olej 6% CBD.

Epilepsie

59-single-defaultVelká řada vědeckých studií hodnotí CBD jako jednu z velmi slibných alternativ léčby epilepsie. Zlepšení zdravotního stavu a úbytek záchvatů hlásilo hned 75-100 % pacientů, kteří CBD pravidelně užívali.

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění při kterém vznikají záchvaty, což jsou přechodné poruchy funkce mozku. Jednou z nadějí jak tuto nemoc zastavit nebo potlačit je konopí. Vliv konopí na tuto nemoc se zkoumá již od 70. let a mezi epileptiky je v současnosti konopí rozšířená volba, protože konopí na rozdíl od klasicky podávaných léků neobsahuje žádné přidatné látky a nemá tolik vedlejších účinků. Mnoho pacientů volí konopí z důvodu, že klasická léčba jim tolik nepomáhá.

Pozitivní příklady z Itálie, USA a Izraele

Italský vědec Emilia Peruccy podával svým pacientům CBD celý rok a zkoumal dva typy dětské epilepsie, syndrom Dravetové a syndrom Lennox Gastatův. U obou těchto případů byly účinky CBD dvakrát až třikrát vyšší než u placeba.

Američtí vědci z univerzity ve Stanfordu vyzvali rodiče epileptických dětí, aby se zúčastnili výzkumu, ve kterém mohou zjistit zda jejich dětem nepomůže konopí obohacené o CBD. Skupina byla složena z 19 dětí ve věkové hranici od 2 do 16 let a průměrný počet vyzkoušených léků před tímto výzkumem byl 12. Celkem 84 % rodičů potvrdilo viditelné snížení frekvence epileptických záchvatů, ve dvou případech záchvaty přestaly úplně. Vedlejšími účinky byly zlepšení nálady, lepší spánek a větší ostražitost. Za negativní účinky byly označeny únava a ospalost.

V Izraeli vědci zkoumali 74 epileptických dětí (1-18 let) na klinikách po celém státě. Po dobu 3 až 6 měsíců jim v olivovém oleji podávali rozpuštěný cannabidiol (CBD) a THC v poměru 20:1. Velké zlepšení zaznamenalo 89 % pacientů, z nichž 18 % hlásilo 75-100% úbytek záchvatů. U pěti pacientů se stav zhoršil a CBD přestali užívat.

Zmiňované studie stejně jako mnohé další hodnotí CBD jako velice slibnou alternativu léčby dětské epilepsie. Výsledky výzkumů jsou velice pozitivní a užívání extraktu konopí obohaceného o CBD se stává mezi epileptiky čím dál populárnější, protože díky němu frekvence epileptických záchvatů může klesnout i velice výrazně.

Parkinsonova choroba

V řadě výzkumů bylo prokázáno snížení potřeby užívat léky a došlo ke zlepšení nálady, paměti a odeznění únavy.

57-single-defaultPo desetiletích zákazu se konopí vrací jako účinný pomocník pří mnoha nemocech, které dnes doprovází celou řadu lidí. Jednou z těchto nemocí je i Parkinsonova choroba, ktera se řadí mezi neurodegenerativní onemocnění pojmenované po Jamesi Parkinsonovi. Tato nemoc nejčastěji postihuje lidi po 50 roce života a spočívá v úbytku mozkových buněk, které produkují dopamin, který přenáší signály mezi neurony. Mezi následky a projevy patří klidový třes, zpomalené pohyby a špatná koordinace pohybů. Další známky této choroby je únava, poruchy spánku a časté depresivní stavy.

Izraelští vědci zkoumali mezi lety 2011 a 2012 skupinu pacientů trpící Parkinsonovou chorobou.

Třicet minut po požití konopí kontrolovali hodnoty pohybu na škále UPDRS (Unified Parkinson‘s Disease Rating Scale). Snížení hodnot bylo významné a pacienti navíc tvrdili, že lépe spí a méně trpí bolestmi. Další izraelský výzkum prokázal ustoupení potíží spojené s Parkinsonovou chorobou, jako jsou deprese, bolest, chvění a svalová ztuhlost.

Ve státě Colorado ve Spojených státech vědci uspořádali internetový výzkum mezi pacienty s Parkinsonovou chorobou a roztroušenou sklerózou. Přes 40 % z téměř 600 respondentů užívalo konopí. Poté co s užíváním začali nemuseli užívat tolik léků a zlepšila se jim paměť i nálada.

Všechny výzkumy se shodují na tom, že vliv konopí na projevy Parkinsonovy choroby je pozitivní, avšak výzkumů je stále nedostatek, přestože výsledky těch dosavadních přinášejí dobré přísliby do budoucna.

Alzheimerova choroba

Tato choroba není vyléčitelná, ale poznatky a odborné výzkumy tvrdí, že je možné jí zmírnit užíváním CBD. Alzheimerova choroba je strašákem našeho stáří jelikož bývá spojená s demencí, poruchami paměti a orientace a změnou osobnosti.

52-single-defaultKonopí (konkrétně cannabis sativa – légálně povolená odrůda konopí) obsahuje látku zvanou cannabidiol (CBD), která patří stejně jako THC mezi cannabinoidy, látky obsažené v rostlině konopí. CBD není ale narozdíl od THC psychoaktivní a působí příznivě na tělo – prokázané jsou například jeho analgetické, protizánětlivé, neuroprotektivní či antioxidativní účinky.

Alzheimerova choroba je celosvětově nejčastější příčinou demence a se stárnutím obyvatelstva je jí postihnuto čím dál více lidí. Nizozemští vědci zkoumali vliv CBD při pozdním nástupu této choroby, tj. po 65. roku života. Projevy demence způsobené touto nemocí je možné mírnit díky CBD. Výzkum prokázal, že CBD může snížit oxidační stres, buněčné záněty a tvorbu amyloidního plaku a neufibrilárních spletů, což jsou charakteristické znaky pozdního nástupu Alzheimerovy choroby.

Zmíněné výzkumy dokazují, že použití CBD zmírňuje důsledky Alzheimerovy choroby. Dále je však třeba zkoumat účinky CBD pro zlepšení života starších lidí a jejich okolí.

Roztroušená skleróza

Cannabinoidy obsažené v konopí výrazně zmírňují potíže, které doprovází roztroušenou sklerózu. Jedná se o svalovou ztuhlost, křeče a také nespavost.

54-single-defaultRoztoušená skleróza je autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém sám napadá tzv. myelinové pochvy neuronů, které jsou bazální pro komunikaci neuronů mezi sebou. Nesprávnou funkcí centrální nervové soustavy vzniká mnoho komplikací, které mohou vést až k fyzické i kognitivní invaliditě. Diagnóza roztroušené sklerózy postihuje nejčastěji mladé dospělé lidi (mezi 20 a 40 lety věku) a více ženy než muže (v poměru 2:1). Příčina této nemoci a ani její léčba nebyla doposud příliš úspěšná.

Nejčastější komplikace a projevy při tomto onemocnění jsou křeče, svalová ztuhlost, nespavost, únava, chvění. neustupující bolesti a deprese. Mezinárodní studie dokazují, že tyto symptomy lze omezi a zmírnit díky užívání extraktu z konopí. Výzkum ve Velké Británii potvrdil hypotézu, že konopí pomáhá na svalovou ztuhlost, křeče a nespavost. Oproti těm, kteří užívali placebo, byla účinnost konopí až dvakrát vyšší. Španělský výzkum zabývající se pouze křečemi, taktéž doporučuje konopí jako účinný lék.

CBD dále výrazně potlačuje i další symptomy, které jsou spojeny s roztroušenou sklerózou. Navíc má i protizánětlivé a neuroprotektivní účinky a několik studií naznačuje, že cannabinoidy mají pravděpodobně schopnost remyelinizace, čili zpomalit či zastavit progresi onemocnění. Britská studie však zkoumala přímo vliv cannabinoidů na RS, ale zpomalení rozpadu myelinových pochev neuronů nepotvrdila.

Studie zabývající se léčbou symptomů doprovázejících tak závažné onemocnění, jako je roztroušená skleróza, aplikaci cannabinoidů doporučuje. Prokázaly totiž, že většinu symptomů dokáže konopí výrazně zmírnit.